Vattenfall rabattkod

Hälften av Sveriges el kommer från kärnkraft. Tillsammans med vattenkraften är kärnkraften vår största kraftkälla och står för basproduktionen i vårt svenska energisystem. Vattenfall driver sju av Sveriges tio kärnkraftreaktorer, tre i Forsmark och fyra i Ringhals. Från vår kärnkraft kommer ungefär en tredjedel av all el som används i landet, eller drygt 50 TWh årligen.

Rabattkoder från Vattenfall

Erbjudande
Gäller tills vidare

Aktuella erbjudanden hos Vattenfall